Podatki za prenosVodna telesa površinskih voda (prispevno območje)
Podatki so namenjeni pregledu prispevnih površin vodnih teles, grafični predstavitvi vodnih teles površinskih voda s prispevnimi površinami, prostorskim analizam. Podatke podatkovnega niza je mogoče uporabljati za potrebe digitalne kartografije.