VirPovprečni temperaturni primanjkljaj v ogrevalni sezoni 1971/1972–2000/2001
Karta je podlaga za Pravilnik o energetski učinkovitosti stavb.Karta prostorske porazdelitve povprečnega temperaturnega primanjkljaja je narejena na osnovi meritev klimatoloških meteoroloških postaj. Za računanje vrednosti temperaturnega primanjkljaja v p...