Podatki za prenosOddelki urada za upravljanje z vodami ARSO
Meje tega sloja določajo območja delovanja in pristojnosti posameznih oddelkov Urada za upravljanje z vodami ARSO.