Error
  1. JBO-27122: SQL error during statement preparation. Statement: select * from table(geoserver_api.wfs_layers_column_tab(null, null, :LayerName)) where upper(type) not like 'GML:%' and upper(type) not like '%BINARY%'
  2. ORA-31020: The operation is not allowed, Reason: For security reasons, ftp and http access over XDB repository is not allowed on server side ORA-06512: at "SYS.XMLTYPE", line 272 ORA-06512: at line 1 ORA-06512: at "ARSOWFS.GEOSERVER_API", line 493 ORA-06512: at line 1
  3. JBO-27122: SQL error during statement preparation. Statement: select * from table(geoserver_api.wfs_layers_column_tab(null, null, :LayerName)) where upper(type) like 'GML:%'
  4. ORA-31020: The operation is not allowed, Reason: For security reasons, ftp and http access over XDB repository is not allowed on server side ORA-06512: at "SYS.XMLTYPE", line 272 ORA-06512: at line 1 ORA-06512: at "ARSOWFS.GEOSERVER_API", line 493 ORA-06512: at line 1
  5. JBO-27122: SQL error during statement preparation. Statement: select KEYWORD as keyword, KEYWORDLABEL as keyword_label from table(geoserver_api.WFS_layers_keywords)
  6. ORA-31020: The operation is not allowed, Reason: For security reasons, ftp and http access over XDB repository is not allowed on server side ORA-06512: at "SYS.XMLTYPE", line 272 ORA-06512: at line 1 ORA-06512: at "ARSOWFS.GEOSERVER_API", line 583 ORA-06512: at line 1
  7. JBO-27122: SQL error during statement preparation. Statement: select * from table(GEOSERVER_API.WFS_layers_tab(NULL, NULL, :Keyword))
  8. ORA-31020: The operation is not allowed, Reason: For security reasons, ftp and http access over XDB repository is not allowed on server side ORA-06512: at "SYS.XMLTYPE", line 272 ORA-06512: at line 1 ORA-06512: at "ARSOWFS.GEOSERVER_API", line 787 ORA-06512: at line 1
Skip navigation elements to page contents

Spletna objektna storitev (WFS) za izdajanje okoljskih prostorskih podatkov
First level navigation elementsSeznam zbirk prostorskih podatkov: Currently selected tabPodrobnejši opis in izvoz zbirke prostorskega podatka: Select to go to this tab

Seznam zbirk prostorskih podatkov

* 

Ime zbirke prostorskega podatka
No rows yet.

Parametri WFS strežnika

URLhttp://gis.arso.gov.si/geoserver/ows?

Verzija1.1.0
  |  
Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO:
Untitled Document
Spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) so vzpostavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti.
Podatki, ki so dostopni preko te spletne strani imajo status informacij javnega značaja in se lahko prenašajo oz. kopirajo. Pri njihovi uporabi je potrebno navesti vir podatka (Vir: Agencija R