VirAbsolutna najvišja temperatura zraka s povratno dobo 50 let
Karta prikazuje podnebne značilnosti Slovenije z vidika najvišje temperature zraka in s predpostavko, da je povprečna pogostost tako visoke temperature zraka enkrat na 50 let.Karta prostorske porazdelitve absolutno najvišje temperature zraka s povratno do...