Podatki za prenosDeli morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev
Podatki so namenjeni pregledu območij morja, primernih za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev. Evidenca obsega pet območij z oznakami Sečovlje, Strunjan, Piran, Debeli rtič in DR. Območji Sečovlje in Debeli rtič sta namenjeni za gojitev, ob...