VirOpozorilna karta poplav (Pogosta območja poplavljanja)
Predstaviti kje, v kakšnem obsegu in ob kakšni pogostosti je možno poplavljanje. Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti v zvezi s poplavno problematiko. Primerno za predstavitev na kartah merila M 1:50.000 in manj natanč...