VirMerilna mesta za kakovost podzemnih voda
Podatki so namenjeni pregledu stanja podzemnih voda. Meritve omogočajo ugotavljanje stanja, značilnega za podzemne vode. Na merilnih mestih se zagotavljajo podatki o količinskih parametrih, vključno z zbiranjem in prenosom podatkov meritev. Kemijske anali...