Kopalno območje Krka, Straža
jez

Datum vzorca
Escherichia coli (E.coli) (št./100 ml)
Intestinalni enterokoki (št./100 ml)
Skladnost rezultata s priporočili NIJZ
Odsvetovanje kopanja
Prepoved kopanja
Opomba
Zadnja razvrstitev kopalne vode
16.08.2022
130
150
DA
NE
NE
.
01.08.2022
150
110
DA
NE
NE
.
18.07.2022
30
91
DA
NE
NE
Kopanje ni mogoče zaradi nizkega vodostaja in razrasta alg.
.
04.07.2022
23
32
DA
NE
NE
.
22.06.2022
300
160
DA
NE
NE
.
02.06.2022
34
17
DA
NE
NE
.