Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Poplavni dogodki


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Poplavna območja ki so bila zabeležena ob poplavnih dogodkih, nekateri opisi škod, nadmorska višina gladine v posameznih točkah, smeri poplavnih tokov in odseki vodotoka ki so poplavljali.
Purpose: Prikaz poplavnih območji pri posameznih dogodkih
Supplemental Information: Ni nujno da sloj prikazuje vsa območja, ki so bila poplavljena ob dogodku. Prikazuje le razpoložljive informacije.
Other Citation Details: Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Organization Primary:
Contact Organization: Inštitut za vode Republike Slovenije
Contact Person: Darko Anzeljc
Contact Address:
Address: Hajdrihova ulica 28c
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: 01 47 75 325
Contact Facsimile Telephone: 01 42 64 162
Contact Electronic Mail Address: darko.anzeljc@izvrs.si
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: REQUIRED: Reference to a formally registered thesaurus or a similar authoritative source of theme keywords.
Theme Keyword: Opozorilna karta poplav (OPKp)
Theme Keyword: poplave in z njo povezana erozija
Theme Keyword: poplavni dogodki
Completeness Report: Prikazane so le razpoložljive informacije. Ni nujno da so zajeta vsa območja, ki so bila poplavljena ob dogodku.
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata
Metadata Standard Version: FGDC-STD-001-1998
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Organization Primary:
Contact Person: Maja Kregar
Contact Organization: Inštitut za vode Republike Slovenije
Contact Address:
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Address: Hajdrihova ulica 28c
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: 01 47 75 303
Contact Facsimile Telephone: 01 42 64 162
Contact Electronic Mail Address: maja.kregar@izvrs.si
Metadata Date: 20120315
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BB227C5CB-3699-4F63-9195-EF7BC96F9217%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.